W celu poprawnego wyświetlania skorowidzów prosimy o zainstalowanie rozszerzenia Microsoft Silverlight, które jest dostępne za darmo tutaj.

 

Zakładka "Warstwy"

W zakładce "Warstwy" znajduje się spis wszystkich dostępnych w skorowidzu warstw. Domyślnie po załadowaniu aplikacji wszystkie warstwy są wyłączone. Aby włączyć wybraną warstwę należy kliknąć pole po lewej stronie jej nazwy zaznaczając ptaszka:

warstwy

 

Zakładka "Identyfikuj"

 

Po włączeniu odpowiednich warstw, aktywacja zakładki "Identyfikuj" umożliwia odczytanie szczegółów obiektów. W tym celu należy kliknąć na wybrany obiekt w oknie mapy. Lista rozwijana zostanie uzupełniona o znalezione obiekty, opisane jednoznacznym identyfikatorem oraz nazwą warstwy (UWAGA! w przypadku zdjęć lotniczych punkty są wyszukiwane z zastosowaniem bufora, przez co w liście rozwijanej pojawia się znacznie więcej obiektów niż wynikałoby to z selekcji kursorem myszy). Szczegóły wybranego obiektu wyświetlają się w tabeli poniżej. Aby usunąć wybór należy kliknąć przycisk "Wyczyść wyniki" (clear) na prawo od listy.

identyfikuj

 

Zakładka "Znajdź"

Narzędzia w zakładce "Znajdź" umożliwiają wyszukanie obiektów w obrębie granic administracyjnych. UWAGA! narzędzia te wyszukują obiekty dla wyłącznie jednej wybranej warstwy, w przypadku włączonych więcej niż jednej warstwy narzędzia pozostaną nieaktywne! W pierwszej liście rozwijanej należy wybrać województwo - zostanie uruchomione wyszukiwanie powiatów w jego obrębie. Po wyszukaniu powiatów rozpocznie się wyszukiwanie gmin również dla obszaru województwa. Po wybraniu powiatu wyszukiwanie gmin dla województwa zostaje anulowane i jednoczeniśnie uruchomione zostaje wyszukiwanie gmin dla wybranego powiatu. 

znajdz

 

Dla każdej jednostki administracyjnej okno mapy jest do niej przybliżane i obszar jednostki zostaje zaznaczony na niebiesko:

znajdz2

 

Aby znaleźć obiekty dla wybranej jednostki administracyjnej należy kliknąć przycisk na prawo od listy rozwijanej "Znajdź arkusze"/"Znajdź zdjęcia lotnicze" (lorneta) - w prawym dolnym rogu okna mapy wyświetlone zostanie okno z wyszukanymi obiektami oraz zostaną one zaznaczone na czerwono. W nagłówku okna pojawia się ilość wybranych obiektów. Możliwe jest dodanie oraz usunięcie obiektów, po kliknięciu odpowiednio przycisku "Dodaj obiekty do wyników" (add) lub "Usuń obiekty z wyników" (remove), należy zaznaczyć kursorem obszar - znalezione w jego obrębie obiekty zostaną dodane lub usunięte z selekcji w zależności od wybranej funkcji. Eksport zaznaczonych obiektów możliwy jest po kliknięciu przycisku "Eksport wyników do formatu .csv lub .xml" (export).

znajdz3

 

Zerowanie selekcji odbywa się po kliknięciu przycisku "Wyczyść wyniki" (clear) w lewej części okna:

znajdz4