Badanie rynku - energia

Zalącznik nr 1 do Badania rynku

Zalącznik nr 2 do Badania rynku