Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż środków trwałych   pdf    
Formularz ofertowy   pdf   doc
Umowa sprzedaży środków trwałych   pdf    

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   pdf