Ogłoszenie o naborze Asystent w Dziale Fotogrametrii i Teledetekcji Wydziale Zdjęć Lotniczych   pdf    
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór   doc    
Oświadczenie kandydata   doc    

 Lista Kandydatów - Asystent w Dziale Fotogrametrii i Teledetekcji Wydziale Zdjęć Lotniczych   doc    

 Ogłoszenie wyników naboru   doc