Ogłoszenie o naborze Geodety w Dziale Fotogrametrii i Teledetekcji Wydziale Fotogrametrii   pdf    
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór   doc    
Oświadczenie kandydata   doc    

 Lista kandydatów - Geodety w Dziale Fotogrametrii i Teledetekcji Wydziale Fotogrametrii   doc    

Ogłoszenie wyników naboru   doc