Ogłoszenie o zamówieniu   pdf    
SIWZ dostawa energii   pdf    
Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy   pdf    
Załącznik nr 2 do SIWZ   doc    
Załącznik nr 3 do SIWZ   pdf    
Załącznik nr 4 do SIWZ   pdf    
Załącznik nr 5 do SIWZ   pdf    
Załącznik nr 6 do SIWZ i umowy   pdf    

Archiwum (Ogłoszenie, SIWZ, zał.1, zał.2, zał.3, zał.4, zał.5, zał.6)   zip    

 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (21.07.2016)   pdf    
 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (25.07.2016)   pdf    
 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (26.07.2016)   pdf    

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (03.08.2016)   pdf    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (09.08.2016)   pdf