Zaproszenie stron   pdf    
Załącznik nr 1   pdf    
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy   pdf    
wzór umowy - dostawa systemu AV   pdf    

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf+xades)   zip