Unieważnienie postępowania (07-12-2016)   pdf    
Informacja z sesji otwarcia ofert (08-12-2016)   pdf    

Ogłoszenie   pdf html   
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   pdf    
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (05.12.2016)   pdf    
SIWZ   pdf    
Informacja o zmianie treści SIWZ i terminu składania ofert (05.12.2016)   pdf    
Wyjaśnienie treści SIWZ (06.12.2016)   pdf    
Załącznik nr 1 do SIWZ   pdf    
Załącznik nr 2 do SIWZ   pdf    
Załącznik nr 2a do SIWZ   pdf    
Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy   pdf doc  
Załącznik nr 4 do SIWZ   pdf    
Załącznik nr 5 do SIWZ     doc   
Załącznik nr 6 do SIWZ   pdf    
Załącznik nr 7 do SIWZ   pdf    
Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy   pdf