Ogłoszenie   pdf
 
 
Wyjaśnienie treści ogłoszenia (05.12.2016)   pdf    
Załącznik nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy   pdf  doc  
Załącznik nr 2 do ogłoszenia   pdf    
Załącznik nr 2a do ogłoszenia   pdf    
Załącznik nr 3 do ogłoszenia - wykaz usług   pdf doc   
Załącznik nr 4 do ogłoszenia - wykaz osób   pdf doc   
Załącznik nr 5 do ogłoszenia   pdf    
Załącznik nr 6 do ogłoszenia   pdf
 
 
Załącznik nr 7 do ogłoszenia - wzór umowy   pdf    
Załącznik nr 1 do umowy   pdf doc  
Załącznik nr 2 do umowy   pdf    
Załącznik nr 3 do umowy   pdf    
Załącznik nr 4 do umowy   pdf    
Załącznik nr 5 do umowy   pdf    
Załącznik nr 6 do umowy   pdf    

Informacja o udzieleniu zamówienia   pdf    
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na ochronę   pdf