Ogłoszenie   pdf
 
 
SIWZ   pdf    
Załącznik nr 1 do SIWZ   pdf    
Załącznik nr 2 do SIWZ   pdf    
Załącznik nr 2a do SIWZ   pdf    
Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy   pdf doc  
Załącznik nr 4 do SIWZ   pdf    
Załącznik nr 5 do SIWZ   pdf doc
 
 
Załącznik nr 6 do SIWZ   pdf    
Załącznik nr 7 do SIWZ   pdf    
Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy   pdf    
Załącznik nr 6 do umowy   pdf    

 Informacja z sesji otwarcia ofert (19.12.2016r.)   pdf    

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (22.12.2016r.)   pdf    

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (30.12.2016r.)   pdf