Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r (06-02-2017)   pdf