Ogłoszenie (Ogłoszenie nr 540563-N-2017 z dnia 2017-06-28 r.)   pdf  link  
SIWZ   pdf    
Załącznik nr 1 do SIWZ SOPZ   pdf    
Załącznik nr 1 do SOPZ   pdf    
Załącznik nr 2 do SIWZ (wzór umowy)   pdf    
Załącznik nr 3 do umowy   doc    
Załącznik nr 4 do umowy   doc    
Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór formularza ofertowego)   doc    
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego   doc    
Załącznik nr 4 do SIWZ   doc
 
 
Załącznik nr 5 do SIWZ   doc    
Załącznik nr 6 do SIWZ   doc    
Załącznik nr 7 do SIWZ   doc    
Załącznik nr 8 do SIWZ   doc    
Załącznik nr 9 do SIWZ   doc    

 Wyjaśnienie treści SIWZ   pdf    

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Część I   pdf    
 Informacja z sesji otwarcia ofert   pdf    
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II przedmiotu zamówienia   pdf    
Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty   pdf    
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dla Części II   pdf link