Ogłoszenie (Ogłoszenie nr 554080-N-2017 z dnia 2017-07-19)   pdf  link  
SIWZ   pdf    
Załącznik nr 1 do SIWZ SOPZ   pdf    
Załącznik nr 1 do SOPZ   pdf    
Załącznik nr 2 do SIWZ (wzór umowy)   pdf    
Załącznik nr 3 do umowy   pdf    
Załącznik nr 4 do umowy   pdf    
Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór formularza ofertowego)   doc    
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego   doc    
Załącznik nr 4 do SIWZ   doc
 
 
Załącznik nr 5 do SIWZ   doc    
Załącznik nr 6 do SIWZ   doc    
Załącznik nr 7 do SIWZ   doc    
Załącznik nr 8 do SIWZ   doc    
Załącznik nr 9 do SIWZ   doc    

Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczące wadium w postępowaniu ZP/2017/CAPAP 2   pdf    
Wyjaśnienie treści SIWZ   pdf    
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -  nr 500004956-N-2017 z dnia 24-07-2017 r.   pdf link   
         

Informacja z sesji otwarcia ofert   pdf    
Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania Cześć II   pdf    
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I   pdf    
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części III   pdf    

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  pdf link