Ogłoszenie nr 573038-N-2017 z dnia 2017-08-17 r.   pdf  link  
SIWZ   pdf    
Załącznik nr 1 do SIWZ SOPZ   pdf    
Załącznik nr 1 do SOPZ   pdf    
Załącznik nr 2 do SIWZ (wzór umowy)   pdf    
Załącznik nr 3 do umowy   pdf    
Załącznik nr 4 do umowy   pdf    
Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór formularza ofertowego)   doc    
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego   doc    
Załącznik nr 4 do SIWZ   doc
 
 
Załącznik nr 5 do SIWZ   doc    
Załącznik nr 6 do SIWZ   doc    
Załącznik nr 7 do SIWZ   doc    
Załącznik nr 8 do SIWZ   doc    
Załącznik nr 9 do SIWZ   doc    

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania CAPAP-3   pdf    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
(Ogłoszenie nr 500023107-N-2017 z dnia 05-09-2017 r)
  pdf link