Ogłoszenie nr 578423-N-2017 z dnia 2017-08-28 r.   pdf  link  
SIWZ   pdf    
Załącznik nr 1 do SIWZ SOPZ   pdf    
Załącznik nr 1 do SOPZ   pdf    
Załącznik nr 2 do SIWZ (wzór umowy)   pdf    
Załącznik nr 3 do umowy   pdf    
Załącznik nr 4 do umowy   pdf    
Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór formularza ofertowego)   doc    
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego   doc    
Załącznik nr 4 do SIWZ   doc
 
 
Załącznik nr 5 do SIWZ   doc    
Załącznik nr 6 do SIWZ   doc    
Załącznik nr 7 do SIWZ   doc    
Załącznik nr 8 do SIWZ   doc    
Załącznik nr 9 do SIWZ   doc    

 Informacji z sesji otwarcia ofert   pdf    
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   pdf    

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
(Ogłoszenie nr 500033072-N-2017 z dnia 25-09-2017 r.)

  pdf link