ul. Jana Olbrachta 94B
01-102 Warszawa
Telefon
Dyrektor 532 25 01
Zastępca Dyrektora 532 25 01
Sekretariat

532 25 01

fax 532 25 97

Główny Księgowy 532 25 05
Dział Finansowo-Księgowy 532 25 06
Kasa 532 25 07
Dział Informacji i Obsługi Udostępniania Zasobu

532 25 40

532 25 41

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 532 25 69
Kancelaria Tajna 532 25 09
Dział Logistyki i Obsługi Administracyjnej

532 25 15

532 25 90

Stanowisko do spraw Zamówień Publicznych 532 25 10
Dział Informatyki

532 25 89

532 25 87

Stanowisko ds. Kadrowych 532 25 08
Kancelaria Ogólna

532 25 20

fax 532 25 96

Dział Dokumentacyjny Zasobu 532 25 66
Składnica Dokumentacji Kartograficznej

532 25 67

532 25 98
Składnica Dokumentacji Geodezyjnej i Wydawnictw Drukowanych

532 25 82

Punkt Obsługi Klienta 532 25 81
Wydział Konwersji Zasobu Kartograficznego

532 25 45

532 25 44

Dział Fotogrametrii i Teledetekcji 532 25 39
Wydział Zdjęć Lotniczych

532 25 47

532 25 11

532 25 12

532 25 13

532 25 14
Wydział Fotogrametrii

532 25 48

532 25 33

532 25 51

532 25 38

532 25 49

532 25 37

532 25 32

532 25 50

Dział Osnów Podstawowych

532 25 86

532 25 84

532 25 85
Dział Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii 532 25 79
Wydział Systemów Informacji Geograficznej 532 25 78
Wydział Kontroli i Odbioru

532 25 83

Wydział Państwowego Rejestru Granic

532 25 35

Wydział Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych 532 25 23
Dział Geoportalu

532 25 30
532 25 31

Dział Systemu Katastralnego

 

 


Pełnomocnik ds. Jakości i Bezpieczeństwa Informacji

532 25 58

532 25 59
532 25 57

 

532 25 56

 Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Fizycznego

532 25 88

 

ul. Wojska Polskiego 81
05-506 Lesznowola
Składnica Dokumentacji Geodezyjnej i Wydawnictw Drukowanych

tel/fax 757 93 76