Nazwa Rozmiar Rozszerzenie Data modyfikacji
*PRG – jednostki administracyjne (378 MB)  shapefile 09-05-2017
*PRG – jednostki administracyjne (415 MB) *.gml 10-05-2017
**PRG – granice specjalne (2 182 MB)  shapefile 27-04-2017
PRG – punkty adresowe (791 MB)  *.gml 11-12-2017

 

*PRG - jednostki administracyjne: obręby ewidencyjne; gminy; jednostki ewidencyjne; powiaty; województwa; Państwo

**PRG - Granice Specjalne: obszar działania szefa obrony cywilnej województwa; reda; urząd morski; regionalny zarząd gospodarki wodnej; prokuratura okręgowa; morskie wody wewnętrzne; wyłączna strefa ekonomiczna; pas techniczny; prokuratura apelacyjna; komenda stołeczna policji; archiwum państwowe; komenda powiatowa policji; dywizjon straży granicznej; urząd skarbowy dużych podatników; sąd okręgowy; przystań morska; komenda wojewódzka straży pożarnej; wojewódzki sąd administracyjny; obszar działania szefa obrony cywilnej gminy; komenda powiatowa straży pożarnej; sąd apelacyjny; placówka straży granicznej; komenda rejonowa policji; podstawowy urząd skarbowy; prokuratura rejonowa; rejon statystyczny; oddział straży granicznej; port morski; nadleśnictwo; obszar działania szefa obrony cywilnej powiatu; komenda wojewódzka policji; obwód spisowy; izba skarbowa; pas nadbrzeżny; sąd rejonowy; pas ochronny; regionalna dyrekcja Lasów Państwowych; komisariat policji; morze terytorialne Rzeczypospolitej Polskiej

Usługi pobierania ATOM