nowe bloki1

Uprzejmie informujemy, że do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego została przyjęta kolejna partia numerycznych danych wysokościowych pochodzących ze skaningu laserowego. Chmura punktów o gęstości 4 p/m2 oraz produkty pochodne (numeryczny model terenu i numeryczny model pokrycia terenu)

Czytaj więcej...

lodz2

Uprzejmie informujemy, że do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego została przyjęta ortofotomapa dla miasta Łódź z projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK).

Czytaj więcej...

20130904

Uprzejmie informujemy, że do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęte zostały nowe zdjęcia lotnicze,
wykonane kamerą cyfrową, w przestrzeni barwnej RGB, z terenowym rozmiarem piksela GSD = 0.10 m.

Czytaj więcej...