brzezinka1

Uprzejmie informujemy, że do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały przyjęte nowe ortofotomapy z projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK). Ortofotomapy zostały opracowane ze zdjęć cyfrowych o wielkości piksela 10 cm wykonanych w roku 2012 i 2013.

Czytaj więcej...

nowe bloki1

Uprzejmie informujemy, że do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego została przyjęta kolejna partia numerycznych danych wysokościowych pochodzących ze skaningu laserowego. Chmura punktów o gęstości 4 p/m2 oraz produkty pochodne (numeryczny model terenu i numeryczny model pokrycia terenu)

Czytaj więcej...

lodz2

Uprzejmie informujemy, że do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego została przyjęta ortofotomapa dla miasta Łódź z projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK).

Czytaj więcej...