IMG 0903 Szanowni Państwo,

z dniem 22 września 2016 r. zostałem odwołany ze stanowiska Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, tym samym zakończył się ważny etap w moim życiu zarówno zawodowym jak i prywatnym.

Zaszczytne dla mnie stanowisko pełniłem od początku 2012 r. i przez cały okres starałem się, aby zadania i wyzwania stawiane przed CODGiK realizowane były z należytą i oczekiwaną jakością.

Nie byłoby to możliwe bez kompetencji i zaangażowania pracowników CODGiK oraz wsparcia i udziału w zadaniach CODGiK wykonawców zewnętrznych. Tym samym z tego miejsca chciałem gorąco podziękować wszystkim za współpracę i wsparcie.

Artur Kapuściński

Od dziś (1 sierpnia br.) można korzystać z kolejnych usług na Portalu PZGiK (https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/). Serwis pozwala na składanie wniosków o udostępnienie danych z centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zapraszamy do korzystania z nowych modułów i zgłaszania opinii na temat funkcjonalności systemu. Wystarczy założyć konto w systemie i zamawiać dane jak w sklepie internetowym.

Obok dotychczas dostępnego modułu pozwalającego za na obsługę wniosków o okresowy dostęp do usług systemu ASG-EUPOS można przesyłać wnioski o udostępnienie:

  •  zintegrowanych kopii BDOT10k,
  •  map topograficznych,
  •  map tematycznych i specjalnych,
  •  rejestru osnów,
  •  ortofotomapy,
  •  Numerycznego Modelu Terenu

Czytaj więcej...

2016-04-07 08h14 44Zapraszamy do korzystania z modułu internetowej obsługi wniosków o  okresowy dostęp do usług systemu ASG-EUPOS. Składanie wniosków możliwe jest po zalogowaniu się na stronie portalu PZGIK.

Proces składania wniosków i aktywacji usług systemu ASG-EUPOS został zautomatyzowany i pozwala na wykupienie dostępu do systemu ASG-EUPOS w ciągu całej doby. Należną opłatę, określoną w dokumencie obliczenia opłaty (DOO),  można wnieść drogą płatności elektronicznych PayByNet za pomocą przelewu internetowego, a już wkrótce za pomocą kart kredytowych i płatniczych. Opłacona w ten sposób usługa systemu ASG-EUPOS jest uruchamiana w ciągu kilku minut po realizacji płatności.

Udostępniona w portalu PZGiK funkcjonalność przedłużenia posiadanej licencji pozwala zachować ciągłość dostępu do usług systemu ASG-EUPOS bez konieczności wprowadzania zmian w konfiguracji sprzętu pomiarowego. Klientom, którzy nie posiadają jeszcze konta w systemie ASG-EUPOS, portal PZGiK umożliwia jego utworzenie i zamówienie do tego konta odpowiedniej usługi bez konieczności wcześniejszego logowania się w systemie ASG-EUPOS.

Czytaj więcej...