20130904

Uprzejmie informujemy, że do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęte zostały nowe zdjęcia lotnicze,
wykonane kamerą cyfrową, w przestrzeni barwnej RGB, z terenowym rozmiarem piksela GSD = 0.10 m.

Czytaj więcej...

ostroda0

Uprzejmie informujemy, że do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały przyjęte nowe ortofotomapy z projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK). Ortofotomapy zostały opracowane ze zdjęć cyfrowych o wielkości piksela 10 cm wykonanych w roku 2012.

Czytaj więcej...

kolobrzeg01

Uprzejmie informujemy, że do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały przyjęte nowe ortofotomapy z projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK). Ortofotomapy zostały opracowane ze zdjęć cyfrowych o wielkości piksela 10 cm wykonanych w roku 2012.

Czytaj więcej...