nowe bloki lidar1

Uprzejmie informujemy, że do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego została przyjęta kolejna partia numerycznych danych wysokościowych pochodzących ze skaningu laserowego. Chmura punktów o gęstości 4 p/m2 oraz 12 p/m2 oraz produkty pochodne (numeryczny model terenu i numeryczny model pokrycia terenu) zostały pozyskane w latach 2011,2012 i 2013 w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami (ISOK).

Czytaj więcej...

 Uprzejmie informujemy, że do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały przyjęte nowe ortofotomapy z projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK). Ortofotomapy zostały opracowane ze zdjęć cyfrowych o wielkości piksela 10 cm wykonanych w roku 2012.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że zakończony został proces aktualizacji bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG). Dane PRG są dostępne według stanu na dzień 1 stycznia 2013 r.