nowe bloki lidar1

Uprzejmie informujemy, że do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały przyjęte nowe bloki numerycznego danych wysokościowych ze skaningu laserowego. Dla niżej wymienonych obszarów wykonano skaning z gęstością 4 punkty /m2, z wyjątkiem miast Torunia i Tarnowa, które zeskanowano z gęstością 12 punktów/m2.

Czytaj więcej...