Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, od dnia 12 lipca br. nieodpłatnie będą udostępniane dane pochodzące z czterech rejestrów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, tj.:
- państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - PRG,
- państwowego rejestru nazw geograficznych - PRNG,
- bazy danych obiektów ogólnogeograficznych - BDO250GIS,
- numeryczny modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m - NMT_100.

Dostęp do danych będzie możliwy poprzez zakładkę Dane bez opłat na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po wybraniu jednego z rejestrów możliwe będzie pobranie danych na dysk komputera. Dostęp do danych zostanie uruchomiony w dniu 12 lipca br.