Szanowni Klienci,

W dniu 12 lipca 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która wprowadza m.in. zmiany w trybie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępniania materiałów z pzgik oraz kontroli wyników prac geodezyjnych i kartograficznych.
Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na zmiany związane z trybem realizacji wniosków na udostępnienie danych z czgik. Więcej informacji pod adresem http://www.codgik.gov.pl/index.php/obsluga-klienta/formularze.html