W ciągu minionego tygodnia ponad 10 tysięcy osób pobierało dane ze strony Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Największym zainteresowaniem nadal cieszy się państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju – PRG, dane tego rodzaju pobrało 3788 osób. Państwowy rejestr nazw geograficznych – PRNG pobierano łącznie 1261 razy. Dane podzielono na dwa rodzaje: nazwy miejscowości (684 pobrań) oraz nazwy fizjograficzne (577 pobrań). Baza danych obiektów ogólnogeograficznych została pobrana 1433 razy. Dane numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m – NMT_100 były pobierane 3794 razy.

 

Spośród województw najczęściej pobierano NMT z obszaru Mazowsza. Poniżej prezentujemy zestawienie dla wszystkich województw:

• Dolnośląskie - 294
• Kujawsko-Pomorskie - 224
• Łódzkie - 233
• Lubelskie - 245
• Lubuskie - 158
• Małopolskie - 303
• Mazowieckie - 355
• Opolskie - 195
• Podkarpackie - 259
• Podlaskie - 192
• Pomorskie - 228
• Śląskie - 293
• Świętokrzyskie - 196
• Warmińsko-Mazurskie - 212
• Wielkopolskie - 284
• Zachodniopomorskie - 207

Wszystkie dane można pobrać bezpośrednio z zakładki Dane bez opłat.