nowe bloki lidar1

Uprzejmie informujemy, że do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego została przyjęta kolejna partia numerycznych danych wysokościowych pochodzących ze skaningu laserowego. Dla wymienionych poniżej obszarów wykonano skaning z gęstością 4 punkty /m2.

 
 
 
nowe bloki lidar2