nowe bloki lidar

Uprzejmie informujemy, że do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego została przyjęta kolejna partia numerycznych danych wysokościowych pochodzących ze skaningu laserowego. Skaningiem o gęstości 4 punkty /m2 objęto fragmenty powiatów:

łączyńskiego, opolskiego, kraśnickiego,  krasnostawskiego, zamojskiego, sandomierskiego, tarnobrzeskeigo, buskiego, stalowolskiego, jarosławskiego oraz lubaczowskiego.  Szczegółowe zasięgi zaprezentowano na mapkach.