wawel01

Uprzejmie informujemy, że do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego została przyjęta kolejna partia numerycznych danych wysokościowych pochodzących ze skaningu laserowego. Chmura punktów o gęstości 4 p/m2 oraz 12 p/m2 oraz produkty pochodne (numeryczny model terenu i numeryczny model pokrycia terenu) zostały pozyskane w roku 2011 i 2012 w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami (ISOK).

Zakres przyjętych danych obejmuje między innymi obszar Krakowa.

wawel05

 

Zasięg opracowanych danych przedstawia poniższa mapka:

20130611 nowe bloki lidar

 Informacje dotyczące dostępnych rodzajów danych znaleźć można w zakładce ZASÓB - Numeryczne Dane Wysokościowe.

Informacje o szczegółowym zasięgu opracowanych danych dostępne są w serwisie SKOROWIDZE (http://www.codgik.gov.pl/skorowidze.html)