Uprzejmie informujemy, że zakończony został proces aktualizacji bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG). Dane PRG są dostępne według stanu na dzień 1 stycznia 2013 r.