lodz2

Uprzejmie informujemy, że do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego została przyjęta ortofotomapa dla miasta Łódź z projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK).

Ortofotomapa została opracowana ze zdjęć cyfrowych o wielkości piksela 10 cm wykonanych w roku 2012.