nowe bloki1

Uprzejmie informujemy, że do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego została przyjęta kolejna partia numerycznych danych wysokościowych pochodzących ze skaningu laserowego. Chmura punktów o gęstości 4 p/m2 oraz produkty pochodne (numeryczny model terenu i numeryczny model pokrycia terenu) zostały pozyskane w latach 2012 i 2013 w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami (ISOK).


Szczegółowy zasięg danych prezentują poniższe mapki.

 

nowe bloki2

 

nowe bloki3

 

nowe bloki4

 

nowe bloki5