photo

Uprzejmie informujemy, że do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęte zostały nowe zdjęcia lotnicze, wykonane kamerą cyfrową, w przestrzeni barwnej RGB/CIR,

z terenowym rozmiarem piksela GSD = 0.37 m. Nowe zdjęcia lotnicze dostępne są dla północnej części województwa warmińsko-mazurskiego.

 Szczegółowe informacje zawarte są w skorowidzach.