nowe bloki lidar1

Uprzejmie informujemy, że do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego została przyjęta kolejna partia numerycznych danych wysokościowych pochodzących ze skaningu laserowego. Chmura punktów o gęstości 4 p/m2 oraz produkty pochodne

(numeryczny model terenu i numeryczny model pokrycia terenu) zostały pozyskane w latach 2012 w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami (ISOK).
Szczegółowy zasięg danych prezentują poniższe mapki.

 

nowe bloki lidar2