nowe bloki lpis

Uprzejmie informujemy, że do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały przyjęte nowe ortofotomapy oraz numeryczne dane wysokościowe z projektu LPIS 312.

Wynikowe dane zostały opracowane na podstawie zdjęć cyfrowych o wielkości piksela 25 cm wykonanych w 2012 roku.
Szczegółowy zasięg danych prezentuje poniższa mapka: