wykrzyknik
W dniu 31.12.2017 r. Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej został zlikwidowany.

Po tym dniu, wszelką korespondencję należy kierować do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa). Należności za udostępniane dane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy wnosić na konto bankowe Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii nr 26 1130 1017 0020 0794 6220 0001

 

Szanowni Państwo,

Dzień 22.12.2017r. jest dniem wolnym od pracy w Centrlnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w likwidacji.
W związku z tym Ośrodek będzie nieczynny.

Uprzejmie informujemy, że Główny Geodeta Kraju podjął decyzję o likwidacji Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK). Zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Głównego Geodeta Kraju  z dnia 1 września 2017 r. w sprawie likwidacji instytucji gospodarki budżetowej Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, CODGiK prowadzi dotychczasową działalność do dnia 31 grudnia 2017 roku. Po tym terminie zadania wykonywane przez CODGiK będą wykonywane w ramach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Podjęta decyzja ma na celu umożliwienie wykonywania ustawowych zadań Głównego Geodety Kraju w sposób bardziej efektywny.