Informacja w sprawie sposobu dokumentowania (potwierdzania) przez CODGiK wnoszenia opłat przewidzianych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).

Czytaj więcej...

Agenda szkolenia pt. Szkolenie z zakresu osnów geodezyjnych w CODGiK


„ Historia tworzenia osnów geodezyjnych jako baza obecnego ich kształtu i przedstawienie sposobów na rozwiązywanie problemów z prowadzeniem i modernizacją osnów geodezyjnych w okresie przejściowym po wprowadzeniu nowych przepisów prawa”
W trakcie zajęć, przez uczestników szkolenia mogą być przedstawiane konkretne problemy związane z modernizacją osnów geodezyjnych, które wspólnie postaramy się rozwiązać.
Szkolenie przeznaczone przede wszystkim dla przedstawicieli  służby geodezyjnej szczebla powiatowego.

Czytaj więcej...