świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego  Miło nam poinformować, że Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w dniu 5 sierpnia 2014 r. po spełnieniu wszystkich niezbędnych wymagań, otrzymał od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia, potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”.