Cennik map drukowanych zgodnie z Tabelą nr 2 oraz Tabelą nr 14 załącznika do ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. z 2014 r., poz. 897).