Usługi przeliczania punktów osnowy podstawowej oraz wykonywanie innych czynności obliczeniowych

Nazwa usługi

Jednostka

Cena [zł]

Przeliczenie współrzędnych punktu pomiędzy systemami odniesień przestrzennych

a) pierwszy punkt

pkt

16.00

b) każdy następny punkt od 2 do 100

pkt

5.00

c) każdy następny punkt powyżej 100

pkt

3.00

Obliczenie narożników, długości boków i przekatnych arkusza mapy wg. zadanego godła w układzie "1942" lub "1992"

godło

6.50

Obliczenie wysokości elipsoidalnej

pkt

<8.20

do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

top↑

 

Usługi fotoreprodukcyjne

>Nazwa usługi

Jednostka

Cena [zł]

Wywołanie filmu:

a) negatywowego panchromatycznego

m.b.

12.00

b) barwnego (proces AP-70,C-41)

m.b.

25.00

Wykonanie diapozytywu zdjęcia fotogrametrycznego panchromatycznego

szt.

42.00

Wykonanie negatywu wtórnego zdjęcia fotogrametrycznego panchromatycznego

szt.

56.00

Wykonanie odbitki stykowej zdjęcia fotogrametrycznego:

a) monochromatycznej

szt.

16.00

b) barwnej

szt.

25.00

Wykonanie powiększenia zdjęcia fotogrametrycznego:

a) format dowolny

m2

190.00

b) format 60cm x 60cm

szt.

75.00

c) format 50cm x 60cm

szt.

59.00

d) format 40cm x 50cm

szt.

40.00

e) format 30cm x 40cm

szt.

25.00

f) format 24cm x 30cm

szt.

25.00

g) format 24cm x 24cm

szt.

25.00

do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

top↑

 

Usługi skanowania materiałów fotogrametrycznych i geodezyjnych

Nazwa usługi

Jednostka

Cena [zł]

Skanowanie zdjęć lotniczych na skanerze fotogrametrycznym w trybie monochromatycznym:

a) od 1 do 10

szt.

25.00

b) od 11 do 50

szt.

23.00

c) powyżej 50

szt.

20.00

Skanowanie zdjęć lotniczych na skanerze fotogrametrycznym w trybie barwnym:

a) od 1 do 10

szt.

35.00

b) od 11 do 50

szt.

33.00

c) powyżej 50

szt.

30.00

Skanowanie materiałów geodezyjnych - format A4

a) od 1 do 10

szt.

0.50

b) od 11 do 50

szt.

0.40

c) powyżej 50

szt.

0.30

Skanowanie materiałów geodezyjnych - format A3

a) od 1 do 10

szt.

1.00

b) od 11 do 50

szt.

0.80

c) powyżej 50

szt.

0.60

do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

top↑

 

Usługi kserograficzne i drukowania

Nazwa usługi

Jednostka

Cena [zł]

Kopiowanie i drukowanie czarno-białe na papierze:

a) format A0

szt.

11.00

b) format A1

szt.

7.50

c) format A2

szt.

4.50

d) format A3

szt.

0.60

e) format A4

szt.

0.30

Kopiowanie czarno-białe na folii:

a) format A0

szt.

30.00

b) format A1

szt.

19.00

c) format A2

szt.

11.50

Kopiowanie i drukowanie kolorowe:

a) format A3

szt.

4.00

b) format A4

szt.

2.50

do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

top↑

 

Skanowanie materiałów kartograficznych – standardowe

rozdzielczość: do 318 dpi (80µm), obszar skanowania: do A1, C1 lub do 0,6 m2

Tryb skanowania

Ilość sztuk*

Płaski A0

EskoSkan**

Płaski A0

Fenix

Rolkowy

Contex

tryb czarnobiały, tryb monochromatyczny (tryb szybki)**

1-10

23 zł

23 zł

12 zł

11-50

20 zł

20 zł

10 zł

51-150

18 zł

18 zł

9 zł

151-300

16 zł

16 zł

8 zł

301-500

15 zł

15 zł

8 zł

pow. 500

14 zł

14 zł

7 zł

RGB (tryb szybki)**

1-10

46 zł

46 zł

23 zł

11-50

40 zł

40 zł

20 zł

51-150

36 zł

36 zł

18 zł

151-300

33 zł

33 zł

16 zł

pow. 300

30 zł

30 zł

15 zł

*skanowanie dużych ilości materiału w ramach jednego zlecenia może być podzielone na partie, gdzie każda dostarczana partia materiału nie jest mniejsza niż 100 sztuk.

do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

top↑

 

Skanowanie materiałów kartograficznych – współczynniki skanowania niestandardowego

rozdzielczość: do 318 dpi (80µm), obszar skanowania: do A1, C1 lub do 0,6 m2

 

Płaski A0

EskoSkan**

Płaski A0

Fenix

Rolkowy

Contex

RGB, monochromatyczny - tryb dokładny

 

2

n/d

n/d

Rozdzielczość
współczynniki

do 80µm
(do 318 dpi)

1

1

1

od 81µm do 40µm
(od 319 dpi do 635 dpi)

1.5

1.5

1.5

poniżej 40 µm
powyżej 635 dpi

3

n/d

3

Obszar skanowania
współczynniki

A1, C2, <=0,6m2

1

1

1

A0, C0, >0,6 m2

1.5

1.5

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% 

top↑

 

Plotowanie wielkoformatowe
(rozliczenie wg mb wyplotu)

Rodzaj nośnika

Jednostka
rozliczeniowa

Do 50% pokrycia kolorem

Powyżej 50% pokrycia kolorem

Dostępne szerokości papieru

papier zwykły coated 90g

m2

35 zł

45 zł

1524 mm

papier gruby  coated 120g

m2

40 zł

50 zł

1524 mm

papier fotograficzny

m2

50 zł

60 zł

1524 mm, 610 mm

płótno

m2

115 zł

125 zł

910 mm

do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% 

top↑

 

Inne

Nazwa usługi

Jednostka

Cena [zł]

Tuba tekturowa

szt.

6.00

Płyta CD/DVD

szt.

3.00

Dodatkowe prace nie objęte cennikiem

rob-godz

60.00

do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

top↑