Zgłoszenie prac geodezyjnych   xls

Zgłoszenie prac kartograficznych    xls

Karta pracy fotolotniczej dla zdjęć cyfrowych    xls

Walidator karty pracy fotolotniczej   exe

Wykaz atrybutów dla zdjęć lotniczych przekazywanych celem wykonania kontroli   pdf

Szablon pliku shp z atrybutami dla zdjęć lotniczych przekazywanych celem wykonania kontroli

  zip

Wskazówki dotyczące pygotowania dokumentacji do przekazania zdjęć lotniczych do CODGiK

  pdf