Zgłoszenie prac kartograficznych   xls

Procedura zgłaszania prac geodezyjnych - fotogrametrycznych (v1)   pdf
Wzory dokumentów (komplet)   zip
Zał.1 - Zgłoszenie prac geodezyjnych   xls
Zał.2 - Wzór protokoły przekazania materiałów do kontroli   doc
Zał.3 - Karta pracy   xls
Zał.4 - Karta pracy - przykład   xls
Zał.5 - Aerotriangulacja   zip
Zał.6 - Fotopunkty   zip
Zał.7 - Linia mozaikowania   zip
Zał.8 - NMT   zip
Zał.9 - Ortofotomapa   zip
Zał.10 - Zdjęcia   zip
Zał.11 - Definicje atrybutow   xls
Zał.12 - Opis fotopunktu   xls
Zał.13 - Naglowek GeoTIFF   txt

Walidator karty pracy fotolotniczej (v1.8)   exe
Walidator metadanych (v2.1 32bit)   exe