Zgłoszenie prac kartograficznych   xls

Procedura zgłaszania prac geodezyjnych - fotogrametrycznych v1.03 pdf
Wzory dokumentów (komplet)   zip
Zał.1 - Zgłoszenie prac geodezyjnych v1.01 xls
Zał.2 - Wzór protokoły przekazania materiałów do kontroli v1.01 doc
Zał.3 - Karta pracy v1.01 xls
Zał.3a - Karta pracy (ang.)    v1.01 xls
Zał.4 - Karta pracy - przykład v1.01 xls
Zał.5 - Aerotriangulacja v1.01 zip
Zał.6 - Fotopunkty v1.01 zip
Zał.7 - Linia mozaikowania v1.01 zip
Zał.8 - NMT v1.01 zip
Zał.9 - Ortofotomapa v1.01 zip
Zał.10 - Zdjęcia v1.03 zip
Zał.11 - Definicje atrybutow v1.03 xls
Zał.12 - Opis fotopunktu v1.01 xls
Zał.13 - Naglowek GeoTIFF v1.01 txt

Walidator karty pracy fotolotniczej v2.1 exe
Walidator metadanych v3.5 exe