Oferujemy na zlecenie klientów możliwość przetworzenia danych wektorowych:
1. z formatu na format np. GML – BDOT10k na pliki shapefile, mdb itd.,

   zamiana formatow

2. transformacja danych z układu do nowego układu współrzędnych, np. WGS-84 na PL 1992,

zamiana ukladow

3. przycinanie danych do wybranego zasięgu przestrzennego ,

 przycinanie
    
4. udostępnianie skorowidzy opracowań topograficznych w formacie shapefile,

     skorowidze u

i wiele wiele innych ..........
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.   22 532 25 78 lub 22532 25 79