rozporzadzenieW chwili obecnej państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny wzbogacił się o opracowanie bazy danych obiektów topograficznych - BDOT10k. Baza ta powstała na podstawie wytycznych technicznych zawartych w rozporządzeniu MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych, które weszło w życie w grudniu 2011 r.
Baza danych obiektów topograficznych BDOT10k powstała w latach 2012-2013 i obejmuje swoją treścią następujące tematy, z których każdy zapisany jest w kilku warstwach:

1. sieć wodna,
2. sieć komunikacyjna,
3. sieć uzbrojenia terenu,
4. pokrycie terenu,
5. budynki, budowle i urządzenia,
6. kompleksy użytkowania terenu,
7. tereny chronione,
8. jednostki podziału terytorialnego,
9. obiekty inne.

 

Przykłady zastosowań bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k:

obrazki razem

- wyznaczenie i analiza zjawisk oraz symulacja ich rozprzestrzeniania się,
- prognozy demograficzne,
- wykorzystanie BDOT10k w planowaniu przestrzennym,
- wykorzystanie BDOT10k w terenie na urządzeniach mobilnych,
- diagnoza stanu środowiska geograficznego (przyrodniczego związanego z ochroną środowiska czy gospodarczego w zakresie infrastruktury technicznej),
- ustalanie tendencji i kierunków rozwoju,
- koordynowanie pracy wszystkich służb i instytucji związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi (informowanie o występujących barierach
– zakłóceniach nie związanych ze stanami nadzwyczajnymi a utrudniającymi akcje ratunkowe),
- opracowania turystyczne
– plany miast,

Dane pochodzące z bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k udostępniane są zgodnie z rozporządzeniem w formacie gml. (przykład danych)

 

Skorowidze BDOT10k

 

Komórką właściwą w zakresie realizacji zamówień w zakresie udostępniania Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT 10k- komponentu TOPO jest  Wydział Systemów Informacji Geograficznej CODGiK.

Numer telefonu(22) 532 25 78
Adres e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.