Baza danych obiektów ogólnogeograficznych - BDOO powstała na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych.
BDOO została utworzona dla obszaru całego kraju w wyniku generalizacji bazy danych obiektów topograficznych - BDOT10k. BDOO pow mBDOO m

Jednostką podstawową dla której prowadzony jest pojedynczy zbiór danych BDOO jest województwo 

Pojedynczy zbiór danych powstaje wg następujących kroków:
1. wstępna selekcja bazy źródłowej na podstawie kryteriów opisanych w Rozporządzeniu
2. generalizacja ilościowa poszczególnych klas obiektów
3. generalizacja jakościowa poszczególnych klas obiektów

Treść Bazy Danych Ogólnogeograficznych obejmuje 9 poniżej wskazanych
obszarów tematycznych, z których każdy zapisany jest w kilku warstwach: xml m
- sieć komunikacyjna
- sieć cieków
- sieć uzbrojenia
- pokrycie terenu
- budynki, budowle i urządzenia
- kompleksy użytkowania terenu
- tereny chronione
- jednostki podziału terytorialnego
- obiekty inne.

Dokumenty opisujące baze danych obiektów ogólnogeograficznych:
Załącznik 1 - Wspólny katalog obiektów dla BDOT10k i BD00
Załącznik 2- Klasyfikacja obiektów na trzech poziomach szczegółowości, z oznaczeniami kodowymi
Załącznik 3 - Schemat aplikacyjny UML oraz schemat GML baz danych BDOT10k i BD00
Załącznik 5 - Wytyczne dotyczące wprowadzania obiektów do BD00

 

dane bez oplat BDOO mDane BDOO są udostępniane w formacie gml w zakładce dane bez opłat.

http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/bdo250gis.htm